Privacyverklaring

Contactgegevens
Cuisine Christine
Christine ten Kate

KVK 72051256

06-45766611
info@cuisine-christine.nl
www.cuisine-christine.nl

Cuisine Christine kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Cuisine Christine, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een inschrijfformulier op de website aan Cuisine Christine verstrekt. De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

  • Voornaam en achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Adres waar de catering geleverd mag worden
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Waarom heeft Cuisine Christine persoonsgegevens nodig?
Wanneer u online het contactformulier invult betekent dat u met Cuisine Christine in contact wilt komen, om te reageren heeft Cuisine Christine uw mailadres nodig.

Vraagt u een offerte op, dan verwerkt Cuisine Christine de bedrijfs- en persoonsgegevens om een gerichte offerte te kunnen sturen. Cuisine Christine bewaart de offertes 8 jaar. Het is namelijk de wettelijke administratieplicht om aan te kunnen tonen wat er aan een factuur vooraf is gegaan. Daarnaast bewaart Cuisine Christine de offertes graag om te kunnen zien of u al eerder contact heeft gehad en wat de inhoud daarvan was.

Wanneer u besluit een samenwerking aan te gaan, zullen de gegevens van de offerte gebruikt worden om een factuur op te kunnen maken. Er zal er worden gevraagd om uw voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode en woonplaats. Deze gegevens vallen onder de wettelijke verplichting volgens de Belastingdienst.

Worden uw gegevens gedeeld?
Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Cuisine Christine bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld worden. De gegevens die nodig zijn voor het opmaken van facturen worden minimaal 7 jaar bewaard, dit is een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen? U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering schriftelijk indienen bij info@cuisine-christine.nl

Cookies
Cuisine Christine maakt gebruik van cookies. Cuisine Christine gebruikt cookies om het websiteverkeer te analyseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen effici├źnter te maken.

Beveiliging
Cuisine Christine neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Het wachtwoord van het emailaccount wordt elke 6 maanden aangepast. De computer waaruit gewerkt wordt is voorzien van de laatste updates als het gaat om beveiliging. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.

De tekst van deze privacyverklaring kan door Cuisine Christine worden aangepast. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u de site bezoekt.

Mocht Cuisine Christine in uw ogen niet goed omgaan met uw gegevens dan behoudt u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.